Máy Nén Khí Đầu Nổ

Máy Nén Khí Đầu Nổ

Showing all 7 results

Show:

Máy nén khí đầu nổ 10HP PEGASUS TM-V-1.05/12.5-330

Highlights:

Máy nén khí đầu nổ 10HP bình chứa 330 Lít chạy bằng dầu diesel PEGASUS TM-V-1.05/12.5-330 sử dụng ở những nơi không có nguồn điện, giao hàng tận nơi

Máy nén khí đầu nổ 10HP PEGASUS TM-W-1.0/8-330

Highlights:

Máy nén khí đầu nổ 10HP bình chứa 330 Lít chạy bằng dầu diesel PEGASUS TM-W-1.0/8-330 sử dụng ở những nơi không có nguồn điện, giao hàng tận nơi

Máy nén khí đầu nổ 10HP PEGASUS TM-W-1.0/8-500L

Highlights:

Máy nén khí đầu nổ PEGASUS 10 HP 500 Lít chạy bằng dầu diesel 10HP TM-W-1.0/8-500L sử dụng ở những nơi không có nguồn điện, giao hàng tận nơi

Máy nén khí đầu nổ 15HP PEGASUS TM-W-1.6/12.5-500L

Highlights:

Máy nén khí đầu nổ 15 HP bình chứa 500 Lít chạy bằng dầu diesel PEGASUS TM-W-1.6/12.5-500L sử dụng ở những nơi không có nguồn điện, giao hàng tận nơi

Máy nén khí đầu nổ 20HP PEGASUS TM-W-2.0/12.5-330L – Bình 330L

Highlights:

Máy nén khí đầu nổ 20HP bình chứa 330 Lít chạy bằng dầu diesel PEGASUS TM-W-2.0/12.5-330L sử dụng ở những nơi không có nguồn điện, giao hàng tận nơi

Máy nén khí đầu nổ 20HP PEGASUS TM-W-2.0/12.5-500L – Bình 500L

Highlights:

Máy nén khí đầu nổ 20HP bình chứa 500 Lít chạy bằng dầu diesel PEGASUS TM-W-2.0/12.5-500L sử dụng ở những nơi không có nguồn điện, giao hàng tận nơi

Scroll To Top

My Shopping cart

Close

No products in the cart.

Shopping Now

Login & Signup